Unikátní portál pro studenty a absolventy

Pomáháme studentům najít praxi v oboru a profesionální vedení závěrečné práce

Proč to všechno děláme?

Uplatni.se vzniklo jako studentský projekt, který má smysl. Cílem je zprostředkovat studentům spolupráci s firmami již v průběhu studia a to formou odborných stáží, exkurzí a zejména zpracovávání diplomových prací ve spolupráci s firmami. Tento inzertní a informační portál slouží k navazování kontaktů mezi studenty a firmami. Aktuální informace, pořádané události a jednoduše veškeré čerstvé zprávy najdete na našich Facebookových stránkách.

Máte zájem s námi spolupracovat a to buď jako sponzor či dobrovolník? Ozvěte se nám na email: jonasova@uplatni.se! 

V roce 2013 proběhl první ročník veletrhu Uplatni.se, který díky zájmu ze strany firem i studentů měl pokračování a to dne 22. 10. v 10:00 na Mendelově univerzitě.

Další již uskutečněné akce: 

5. 3. 2015: Workshop Filipa Vítka a Jana Krejčiříka: Život začíná na konci Tvé komfortní zóny

1. 12. 2014: Přednáška Jana Laibla: Jak se prodat na trhu práce

23. 10. 2014: Druhý veletrh Uplatni.se, Mendelova Univerzita v Brně

14. 11. 2013: První veletrh Uplatni.se, Mendelova Univerzita v Brně

2. 10. 2013: Tým Uplatni.se na vzdělávacím kurzu Think Big